Zelfstandig bedrijfsarts en medisch adviseur

 

Welkom bij Work & Health


Bent u toe aan het voeren van de eigen regie over het verzuim in uw organisatie?

Wij leveren dienstverlening op maat door gerichte inzet van bedrijfsartsen en andere professionals. Precies zoals u dat wilt, zonder kostbare overhead.


De dienstverlening door de bedrijfsarts is er mede op gericht de leidinggevenden te ondersteunen in hun rol als casemanager. De bedrijfsarts kan een coachende rol naar de leidinggevende vervullen. Zonodig gecombineerd met gerichte training voor het voeren van verzuimgesprekken wordt op deze wijze een bijdrage geleverd tot verdere volwassenwording van leidinggevenden in de rol van casemanager. Zo krijgt uw greep op het verzuim in uw organisatie.


De dienstverlening omvat o.a.:

    • (verzuim)spreekuur, keuringen, Wet Poortwachter
    • arbo- en verzuimbeleid, advisering over Arbowet
    • verzuimtraining, workshops

Work & Health heeft zorg voor uw organisatie.